سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی فروش مکمل های بدن سازی مجاز نکس وان موزیک - دانلود موزیک جدید اپلود سنتر عکس و فایل رایگان فراز هاستینگ|بهترین خدمات هاستینگ هاست وبلاگدهی حرفه ای
بستن تبلیغات [X]
آموزش مجدد سبك اسناد در افسردگي
loading...

دانلود مقالات

رسول بازدید : 106 يکشنبه 11 شهريور 1397 زمان : 19:57
امتیاز :
نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

2-11-6-1- آموزش مجدد سبك اسناد در افسردگي

فرد افسرده مستعد اين باور است كه اين موقعيت بد هرگز بهتر نخواهد شد.

«اين موضوع (اين فرد) كل زندگي مرا نابود مي‌سازد» «اين كار ... اشتباهي است كه من مرتكب شده ام اگر اين ديدگاهها درست باشند فرد حق دارد افسرده شود اما واقعيت اين است كه اين ديدگاهها هرگز درست نيستند.

تغيير تبييني كه ما از موقعيت داريم مي‌تواند آشكارا واكنشهاي هيجاني را تغيير دهد. اگر اسنادهايمان را طوري تغيير دهيم كه خود را به عنوان فردي با مسئوليت كمتربراي رويدادي ناموفقي (چون طلاق، مردودي، تصادف، عمل بي فكر بي مبالاتي) ببينيم، به احساس گناه يا افسردگي كمتري دچار مي شويم. اگر اسنادهايمان را طوري تغيير دهيم كه با وجود پذيرش مسئوليت براي موقعيتي ناخواسته، هنوز اميدي به تغيير اين موقعيت در آينده داشته باشيم، در نتيجه نوميدي كمتر و اعتماد به نفس بيشتري را احساس خواهيم كرد. براي اينكار بايد با ادراكهاي غلط، انديشه هاي غيرعاقلانه، نتيجه گيريهاي غلط و احساس گناه بيش از حد مبارزه كرد. بدين منظور به افراد آموزش داده مي‌شود تا به محض خطور افكار منفي به ذهنشان به جستجوي هيجانات منفي متعاقب آنها بپردازد، افكار و هيجانات را ثبت كند سپس به چالش با آنها پرداخته و از خود سوالات زير را بپرسد:

چه مدركي براي اين فكر وجود دارد؟ آيا راه ديگري وجود دارد تا به اين موقعيت بنگرم؟ هر چند فكر اوليه ام درست بود، اما آيا اين موقعيت به زشتي كه من فكر مي كردم بود؟ بك و اليس با شيوه هاي شناختي و عقلايي هيجاني شان به جايگزيني تفكر غيرمنطقي و غيرعقلاني با انديشه هاي منطقي دارند. بطور مثال فرد مي آموزد در مقابل هر فكر غيرمعقول ، انديشه اي معقول را جايگزين كند مثلا در مقابل اين فكر غيرمنطقي كه تون صدايم وحشتناك است و مرا شرمنده مي‌كند اين ديده منطقي كه «درست است كه صداي خيلي مطلوبي ندارم اما مكانيك شاد و شنگولي هستم» و يا در مقابل اين جمله كه «تاسي سرم خيلي زشت به نظر مي رسد» اين جمله كه «فكر و شخصيتم، تاسي سرم را مي پوشاند».

در نهايت افراد افسرده ، از اسنادهاي متعددي استفاده مي‌كنند كه ممكن است در ابتدا بنظر غير قابل تغيير برسند ( توانايي اندك بدشانسي ، ديگران برعليه من هستند ) اما به اين علل ، مي‌توان با ديد قابل اصلاح نگريست ( با يادگيري مهارتها ). مي‌توان سعي كرد فهرستي از موفقيت هاي هفتگي و شرحي از آنها را در قالب ويژگيها و مهارتهاي شخصي به روي كاغذ آورده مثلاً : نمراتم در درس رياضي وعلوم اجتماعي بالا رفت چون ياد گرفتم هر روز وقت خود را سازماندهي كنم تا از مطالعه عناوين لذت ببرم . داشتن چند هدف مهم زندگي ، با معنا بخشيدن به زندگي ، فرد را مجبور مي‌كند به دنبال دانش ، مهارت و مدل هاي نقش مورد نياز بگردد و در نهايت پس از دستيابي به اهداف فرد به غرور ناشي از خود كارآمدي مي رسد .

2-12- مروري بر پژوهشهاي پيشين

تحقيقات انجام شده در ايران

نوري (1374) به بررسي اثرات آموزشي تنيدگي زدايي بر عوامل اضطرابي بي‌شخصيت پرداخت و نتيجه گرفت از ميان 5 مولفه اضطرابي شخصيت (اضطراب كلي، اضطراب پنهان درگه اضطرابي، اضطراب آشكار و حالت اضطرابي) به خود دومولفه و بقيه عوامل اضطرابي شخصيت تحت تاثير آموزش تنش‌زدايي در افراد مضطرب تقليل مي يابند.

فتوحي (1380) در بررسي اثربخشي آموزش ابراز وجود به شيوه گروهي در افزايش توان مقابله با استرس دانش آموزان دختر دبيرستاني به اين نتيجه رسيد كه آموزش ابراز وجود به شيوه گروهي توان مقابله با استرس دانش آموزان دختر را افزايش مي‌دهد كه اين افزايش در تمامي مقياس هاي رههاي مقابله با استرس تائيد گرديد.

جابرقادري (1380) در مقايسه ميزان اثر بخشي آموزشي ايمن سازي در برابر استرس و حساسيت و حساسيت زاديي بوسيله حركت چشم و بازپردازي در كاهش علائم آسيب‌ديدگي رواني كودكان آنرا ديده جنسي دريافت در آن گروه از كودكان كه تحت تاثير آموزش ايمن‌سازي در برابر استرس قرار گرفته بودند فقط در پرسشنامه علائم اختلال استرس پس از سانحه (فرم والدين)، تفاوت معناداري حاصل شد يعني اين درمان موجب بهبود علائم درون گرايانه و برون گرايانه و رفتارها و افكار مزاهم و اجتنابي مي‌شود اما آن گروه كودكانه كه تحت تاثير درمان حساسيت زدايي از طريق حركت چشم و بازپردازي قرار گرفته بودند، درهر دو پرسشنامه استس پس از سانحه (فرم والدين و فرم كودك) بهبودي قابل ملاحظه اي را نشان داند. يعني اين شيوه منجر به بهبود علائم درونگرايانه و علائم جسمي و احساس آسيب به خود و افسردگي شده است.

خاتمي زاده (1375) در بررسي تاثير شيوه شناخت درماني " بك" بركاهش اضطراب دانش‌آموزان دختر به اين نتيجه رسيد كه شيوه شناخت درماني گروهي بك نتواسنت اضطراب دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه را كاهش دهد.

رابطه سبك هاي اسناد و شيوه كنار آيي با استرس

شيرازي (1378) به بررسي و تحقيق پيرامون شيوه هاي مقابله (كنارآمدن) با تنش رواني و ارتباط آن با اسنادهاي علم و سلامت روان دانش آموزان تيزهوش و عادي شهر اهواز پرداخت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه رابطه معناداري بين شيوه هاي مقابله و مكان كنترل دانش آموزان تيز هوش وجود ندارد و در صورتي كه اين رابطه در دانش آموزان عادي ديده مي‌شود. همچنين در دانش آموزان تيزهوش و عادي رابطه معناداري بين شيوه هاي مقابله و سلامت روان وجود دارد. واكثر دانش آموزاني كه شيوه مقابله اي متمركز بر مسئله دارند اس سلامت روان بيشتري برخوردارند و كليه دانش آموزاني كه شيوه مقابله اي متمركز بر هيجان دارند، مشكوك به اختلالات رواني‌اند.

شعاع (1382) در مقايسه رابطه منبع كنترل با فشاررواني و شيوه هاي مقابله با آن در بيماران متبلا به مولتيپل اسكلروزيس و افراد سالم به نتايجي حاكي از معنادار بودن رابطه بيماري مولتيپل اسكروزيس با سبك مقابله اي (كنارآيي) متمركز بر هيجان رسيد به اين معنا كه بيماران مبتلا به موليتپل اسكروزيس نسبت به افراد سالم بيشتر از سبكه مقابله اي متمركز برهيجان استفاده كرده‌اند و در مورد اين فرض كه بيماران مبتلا به بيماري موليتپل اسكروزيس از منبع كنترل بيروني بيشتر بهره مي‌گيرند

اميني خوئي (77) در بررسي و مقايسه منبع كنترل، شيوه هاي مقابله اي و باورهاي غيرمنطقي در بين دوگروه معتادان و افراد عادي (غير معتاد) دريافت منبع گروه معتاد در مقايسه با افراد غير معتاد جهت‌گيري بيروني تري دارد، اما درمورد شيوه‌هاي مقابله اي (هيجان محور- مساله محور) بين دو گروه تفا وت معني داري مشاهده كرد اما اين تفاوت را چشمگير نيافت به عبارتي هيجان محور بودن شيوه هاي مقابله‌اي ميان ميانگين هاي مورد مقايسه تفاوت معناداري بدست نيامد. گروه معتاد مورد تائيد واقع نشد همچنين در زمينه باورهاي غيرمنطقي ملاحظه نمود كه بين دوگروه معتادان و افراد عادي درباور ضرورت تائيد و حمايت از جانب ديگران تفاوت معني داري وجود دارد در باور تائيد و حمايت از جانب ديگران، انتظار بالا از خود، نگراني توام با اضطراب، اجتناب از مشكلات، وابستگي به ديگران، درماندگي نسبت به تغيير تفاوت معني‌داري وجود دارد.

نظري (74) در بررسي سبك اسنادي (نظريه تجديد شده درماندگي آموخته شده) در زنان افسرده و مضطرب و مقايسه آن با زنان عادي به اين نتيجه رسيد كه سبك اسنادي زناني افسرده در مقايسه با زنان عادي را براي حوادث به دروني تر پايدارتر و كلي تر است. همچنين اسناد زنان افسرده در مقايسه با زنان عادي براي حوادث خوب بيروني تر، ناپايدارتر و اختصاصي تر است. در ارتباط با زنان مضطرب به اين نتيجه رسيد كه اسناد آنها براي حوادث بد دروني تر، پايدارتر و كلي تر است و براي حوادث خوب بيروني تر، ناپايدارتر و اختصاصي تر است.

ارسال نظر برای این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سايت نمایش داده خواهد شد.

نام شما :
پست الكترونيك :
سایت / وبلاگ :
نظر شما :
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نحوه ارسال :
کد امنیتی :

تعداد صفحات : 2

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 15
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : [Ip_Today]
 • آی پی دیروز : [Ip_Yesterday]
 • بازدید امروز : 12
 • باردید دیروز : 5
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 12
 • بازدید ماه : 354
 • بازدید سال : 2238
 • بازدید کلی : 2238
 • کدهای اختصاصی